Mazouttank Leegpompen, Professionele Dienstverlening

Het is belangrijk om een mazouttank professioneel te laten leegpompen. All-in Tank Service is de expert hierin. Ze verwijderen mazouttanks veilig en efficiënt.

Deze manier van werken voorkomt bodemverontreiniging en milieuschade. Het is van cruciaal belang voor het beschermen van het milieu. Ook zorgt het dat u voldoet aan alle wetten.

Kiezen voor een professionele dienst zoals die van All-in Tank Service is slim. Het vermindert de risico’s bij het leegmaken van uw tank. Veiligheid en het voldoen aan regels staan voorop bij hen.

Ze geven u een conformiteitsattest na het weghalen van de tank. Dit bewijst dat alles volgens de wet is gebeurd.

Waarom een Mazouttank Leegpompen Belangrijk Is

Een ongebruikte mazouttank vormt een groot gevaar voor het milieu. Als de tank beschadigd raakt, kan dat leiden tot bodemvervuiling. Dit heeft ernstige gevolgen voor de omgeving. Vroegtijdige verwijdering of ontruiming van de tank is dus heel belangrijk. Het nemen van voorzorgsmaatregelen kan deze risico’s flink verminderen.

Milieurisico’s van Een Ongebruikte Tank

Ongebruikte mazouttanks brengen een risico met zich mee voor de bodem. In Vlaanderen is het gebruikelijk om dergelijke tanks bovengronds direct te verwijderen. Hoewel dit voor tanks van 6000 liter of kleiner niet altijd verplicht is, wordt het sterk aanbevolen vanwege het milieugevaar.

Ondergrondse tanks die voor verwarming dienden, moeten wettelijk worden verwijderd. Als dit niet kan, moeten ze opgevuld worden met speciaal materiaal. Elke vijf jaar moet de tank geïnspecteerd worden. En eens in de tien jaar moet deze tank ook grondig gereinigd worden. Zo blijven de risico’s onder controle.

Verplichtingen en Wetgeving

De wetten over mazouttanks zijn duidelijk en verplichtend. Bij stopzetting van het gebruik moeten ondergrondse tanks schoongemaakt en geneutraliseerd worden. Dit is vastgesteld in de VLAREM II-wetgeving. Voor bovengrondse tanks is reinigen niet verplicht, maar wel verstandig vanwege de mogelijke gevaren. Bij definitief stoppen met de tank moeten zowel het leegmaken als het reinigen door professionals gebeuren.

Type Tank Verplichting Opmerking
Bovengrondse Tank Niet verplicht te verwijderen Aanbevolen voor milieubescherming
Ondergrondse Tank Verplicht uitgraven of neutraliseren Volgens VLAREM II-wetgeving

Helaas geeft de Vlaamse overheid op dit moment geen premies voor het proper maken of verwijderen van mazouttanks. Lokale overheden, zoals steden en gemeenten, kunnen wel hulp bieden. Het regelmatig controleren van de tank om problemen te voorkomen, wordt daarom aangemoedigd.

Wanneer Moet U Uw Mazouttank Leegpompen?

Het is belangrijk om uw mazouttank op tijd te legen. Dit voorkomt schade aan uw huis en het milieu. Er zijn momenten waarop dit essentieel is om te doen.

Signalen Dat Het Tijd Is om Te Leegpompen

Als een mazouttank niet meer gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij een verandering van verwarmingssysteem. Dit voorkomt olielekken en beschermt de bodem. Merk je veel onderhoud of storingen op? Dan is het waarschijnlijk tijd om de tank te reinigen. Het wordt aanbevolen om elke vijf jaar de tank te laten nakijken.

Invloed op Woningverkoop

Een lege, schone mazouttank kan helpen bij de verkoop van uw huis. Kopers willen zeker zijn geen verborgen kosten te hebben. Professionele Olietank Sanering en Olietankverwijdering is belangrijk. All-in Tank Service zorgt dat uw tank aan alle eisen voldoet. Dit geeft kopers vertrouwen en maakt de verkoop makkelijker.

Soort Tank Inspectie Frequentie Kosten Verwijdering Kosten Reinigen
Ondergrondse mazouttank (≤6.000 liter) Om de 5 jaar €1.200 – €2.500 Vanaf €550
Bovengrondse stookolietank (>6.000 liter) Om de 3 jaar €700 – €1.500 €500 – €1.000

Zelf Leegpompen van Een Mazouttank: Mogelijkheden en Risico’s

Het leegpompen van een mazouttank zelf is best lastig. Het moet heel zorgvuldig gebeuren om gevaar te vermijden. Er zijn twee manieren om dit te doen: de handmatige manier en de elektrische manier. Elke manier heeft zijn eigen apparatuur en stappen voor een goede afloop.

Handmatige Methode

De handmatige manier betekent dat je handpompen en containers gebruikt. Je tapt de mazout langzaam af. Dit kost veel tijd en je moet sterk zijn. Ook is voorzichtigheid belangrijk om morsen of dampen te vermijden.

Elektrische Methode

De elektrische methode is sneller. Speciale elektrische pompen zuigen de mazout op. Maar je moet weten dat elektriciteit het risico op brand vergroot als het in aanraking komt met de dampen.

Risico’s van Zelf Leegpompen

Het zelf doen brengt serieus gevaar met zich mee. Mazoutdampen zijn brandbaar en slecht voor je gezondheid als je ze inademt. Als je niet alles eruit haalt, kan dat later problemen geven zoals roest en vervuiling.

Soms ontstaan er lekkages tijdens het werk. Dat kan de bodem en het water vervuilen. Bovendien zijn er kosten als de tank lastig te bereiken is. Professionals in Olietank Ontruiming weten precies hoe ze dit veilig en correct moeten doen. Ze hebben de ervaring en de juiste spullen.

Voordelen van Professionele Hulp bij Mazouttank Leegpompen

Een professional inschakelen om uw mazouttank te legen heeft veel pluspunten. Dit geldt zowel voor kleine bovengrondse tanks als grote ondergrondse. Experts zoals All-in Tank Service verzekeren een veilige en snelle aanpak.

Mazouttank Leegpompen

Veiligheid en Efficiëntie

Professionals zorgen voor veilig en snel legen en schoonmaken van uw tank. Ze gebruiken geavanceerde technieken en hebben de juiste spullen. Dit voorkomt ongelukken en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Milieuvriendelijke Verwijdering

Het inhuren van experts zorgt gelijk voor een groene aanpak. Het proces is zo opgezet dat het milieu minimaal wordt belast. Verwijderen van olie en andere gevaarlijke stoffen gebeurt volgens strenge regels. Dit draagt bij aan een schoner milieu.

Gemak en Gemoedsrust

Het laten leegmaken van uw tank door anderen brengt gemak en rust. U hoeft zich niet druk te maken over regels of het goed weggooien van afval. U krijgt na de klus een geldig attest. Dit geeft zekerheid dat alles correct en wettelijk is gedaan.

Tankgrootte Kosten reiniging en verwijdering
Tot 6.000 liter €900,- tot €1.500,-
Boven 6.000 liter Verwijdering verplicht binnen 3 jaar

De Kosten voor Mazouttank Leegpompen

Het kost geld om een mazouttank te legen. Dit hangt af van enkele dingen. Zoals hoe groot de tank is en of deze boven- of ondergronds is. Het kan ook duurder zijn als het snel moet gebeuren. Opruimen Huisbrandolie en Stookolietank Lediging zijn voorbeelden van wat wij bespreken.

Factoren die de Prijs Beïnvloeden

De Mazouttank Leegpompen Kosten zijn niet voor iedere tank hetzelfde. Er zijn een paar zaken die dit bepalen:

 • Tankgrootte: Grotere tanks kosten meer om te legen en schoon te maken.
 • Type tank: Een bovengrondse tank is vaak makkelijker te bereiken dan een ondergrondse. Dat maakt een verschil in de prijs.
 • Restbrandstof: Overblijvende brandstof toevoegen aan de kosten om het te verwijderen.
 • Spoeddiensten: Als het snel moet, kost het meer.

Richtprijzen op Basis van Tankgrootte

Tankgrootte (liters) Kosten (euro)
3.000 €500 – €700
5.000 €500 – €1.000
Onder 6.000 €400 – €485 (verwijdering)
5.000 (kelder) ±€450

Extra Diensten en Spoedkosten

Soms komen er meer kosten bij. Bijvoorbeeld voor tanks vullen met zand of hars. Het vullen van grote tanks kan €495 tot €870 kosten. Spoedkosten maken de service duurder dan gewoonlijk.

Onze Aanpak bij het Leegpompen van Uw Mazouttank

Wij bij All-in Tank Service werken volgens een goed plan voor het leeghalen van uw olietank. Elk deel van ons werk wordt met zeer veel zorg behandeld. We gebruiken de beste inspectiemethodes, modernste technologie, en veel kennis over het schoonmaken van olietanks.

Stappen in het Proces

Eerst bekijken we de mazouttank heel goed om problemen snel op te sporen. Dan maken we alles klaar om de tank veilig te legen. Als er meer dan 1.000 liter vuil is, kost dit extra, namelijk €0.18 per liter plus BTW.

Hier volgen de stappen die we doorlopen:

 1. Inspectie en Voorbereiding: We kijken de tank van boven tot onder na en plannen hoe we alles gaan aanpakken.
 2. Leegpompen en Sanering: We gebruiken speciale machines om de olietank veilig en grondig leeg te maken.
 3. Afvoer van Afvalstoffen: Het vuil wordt op een nette manier weggehaald, inclusief eventuele stenen die aanwezig zijn (hier rekenen we €0.07 per liter extra voor).
 4. Conformiteitscertificaat: Als alles is gedaan, zorgen we voor een officieel document dat aantoont dat de tank nu voldoet aan alle regels.

De kosten voor het schoonmaken van de tank hangen af van de grootte.

Grootte Tank (Liters) Prijsbereik (€)
3.000 500 – 700
5.000 500 – 1.000
Meer dan 5.000 700 – 1.500

Gebruik van Geavanceerde Apparatuur

Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring en zo blijven we onze werkwijze en apparatuur bijwerken. Onze machines zijn speciaal gemaakt om alles zo goed, veilig en snel mogelijk te doen. We volgen altijd de veiligheidsregels en werken meestal niet verder dan 40 meter van de weg. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië rekenen veel mensen op ons voor het schoonmaken van hun tank.

Onze manier van werken met de juiste apparatuur maakt het legen van olietanks makkelijker en betrouwbaarder. Wij zorgen ervoor dat onze klanten tevreden zijn en dat alles volgens de regels gebeurt.

Hoe een Geldig Conformiteitsattest Ontvangen

Een geldig conformiteitsattest helpt aantonen dat het werk goed is gedaan. Dit is belangrijk bij het verwijderen of saneren van een mazouttank. All-in Tank Service zorgt dat je dit attest krijgt. Zo voldoe je aan de wet en bescherm je het milieu.

Het begint met een inspectie en eindigt met een mazouttank verwijderingsdocumentatie. Dit document vertelt wat er is gedaan aan de tank. Het laat zien dat alles volgens de regels was.

 1. Bepaal of de tank voldoet aan de beoordelingscriteria.
 2. Schakel een erkende firma in, zoals All-in Tank Service.
 3. Proceed with cleaning and removal or neutralization of the tank.
 4. Na voltooiing, ontvang de noodzakelijke mazouttank verwijderingsdocumentatie.

In Wallonië zijn er strengere regels voor mazouttanks van 3,000 tot 25,000 liter. Dit geldt ook voor de rest van België. De eisen hangen af van de grootte en soort tank.

De kosten voor verschillende tankdiensten zijn:

Dienst Geschatte Prijs
Verwijderen bovengrondse tank €700 – €1,500
Verwijderen ondergrondse tank €1,200 – €2,500
Reinigen en saneren €500 – €1,000
Oude tank opvullen €495 – €870

Zonder een attest van een erkende firma mag je geen mazouttank verwijderen of neutraliseren. All-in Tank Service zorgt voor een veilige verwijdering. Ze bieden alle conformiteitsattesten die je nodig hebt. Zo voldoe je aan de wet zonder stress.

Veiligheidsmaatregelen bij Mazouttank Leegpompen

Het leegpompen van een mazouttank vraagt om de nodige voorzichtigheid. All-in Tank Service en andere experts werken volgens een vast plan. Zo minimaliseren ze risico’s op lekken en meer.

Lekpreventie Mazout en Ventilatie Mazouttank Leegpompen

Voorzorgsmaatregelen tegen Lekkage

Een mazouttank kan vochtig worden en zelfs roesten door condens in vochtige lucht. Dit kan leiden tot gevaarlijke lekkages. Daarom is het belangrijk om regelmatig te kijken of de tank goed afgesloten is. Een slecht gesloten tank kan water binnenlaten bij regen. Dan moet je direct de tank laten nakijken.

Juiste Ventilatie tijdens het Pompen

Goede ventilatie bij het leegpompen is heel belangrijk. Bij hevige regen kan water in de tank lopen via de ontluchtingsbuis. Dit gebeurt steeds vaker door de klimaatverandering. Ventileren voorkomt gevaarlijke dampen en maakt de lucht droger. Dit verlaagt de kans op explosies en helpt de gezondheid. Een luchtdroger op de verluchting plaatsen is een slimme zet.

Veiligheidsmaatregel Beschrijving Voordelen
Luchtdroger Voorkomt condensatie in de tank Vermindert vochtgerelateerde schade
Goed afgesloten tank Verhindert het binnendringen van water Minimaliseert corrosie en lekrisico
Regelmatige controles Detecteert vroegtijdig problemen Beperkt lekkages en dure saneringskosten

Door belang te hechten aan veiligheidsmaatregelen zoals Lekpreventie Mazout en Ventilatie Mazouttank Leegpompen, kunt u uw tank veilig en effectief gebruiken. De specialisten bij All-in Tank Service beschikken over de nodige kennis om uw tank en het milieu te beschermen.

Btw-tarief en Belastingvoordelen bij Mazouttank Leegpompen

Als u een mazouttank leegpompt of verwijdert, is het essentieel de BTW-regels te begrijpen. Dit kennisniveau is cruciaal voor kostenberekening en financiële planning van het project.

Normale Btw-tarieven

Voor het leegpompen van een mazouttank, rekent men meestal 21% BTW. Dit geldt als u zelf materialen koopt en de tank laat leegpompen of verwijderen.

Situaties voor Verlaagd Btw-tarief

Er zijn uitzonderingen waarop 6% BTW van toepassing is. Dit geldt bij:

 • Woningen ouder dan 10 jaar.
 • Als meer dan 50% van de woning privé is na werken
 • Als de aannemer materialen aanschaft en dit op de factuur zet.
 • Als de juiste factuurelementen aantonen dat het lagere BTW-tarief verdiend is.

Advies van Onze Experts

De experts van All-in Tank Service helpen bij belastingvoordelen voor tankverwijdering. Ze zorgen dat u wettelijk recht heeft op de 6% BTW. Dankzij hun expertise kunt u de kosten verlagen en de fiscale voordelen maximaliseren.

BTW Tarief Voorwaarden
6% BTW Woning ouder dan 10 jaar, meer dan 50% privégebruik, materialen aangekocht door aannemer
21% BTW Woning jonger dan 10 jaar of materialen door klant aangekocht

Mazouttank Leegpompen voor Onderhoud en Reparatie

Het is erg belangrijk om uw mazouttank regelmatig te onderhouden. Dit verzekert dat de tank goed werkt en lang meegaat. Tank-Service is een expert met meer dan 40 jaar ervaring. Ze helpen bij het onderhouden en repareren van uw mazouttank.

Periodieke Reiniging

Het regelmatig schoonmaken van uw mazouttank is zeer belangrijk. Het voorkomt ophoping van vuil en zorgt dat de tank langer meegaat. Tank-Service kan zowel ondergrondse als bovengrondse tanks grondig reinigen. Dit zorgt voor een betere werking en vermindert storingen.

Inspectie en Controle

Elke zoveel tijd moet uw mazouttank geïnspecteerd worden. Tanks boven de 6.000 liter moeten volgens de wet regelmatig gecontroleerd worden. Deze controles voorkomen lekkages en zorgen dat u aan milieuregels voldoet. Tank-Service heeft erkende technici in dienst om deze inspecties te doen. Zij geven u certificaten die laten zien dat uw tank aan alle regels voldoet.

Reparatie van Defecten

Als er een defect is aan uw mazouttank, moet dat snel gerepareerd worden. Tank-Service kan problemen snel vinden en oplossen, waaronder roest en lekkages. Dit zorgt ervoor dat uw tank veilig en betrouwbaar blijft.

Veel klanten zijn erg tevreden over Tank-Service. Ze laten weten dat het bedrijf efficiënt, schoon en professioneel is. Tank-Service is bekend vanwege hun betrouwbaarheid en hoge servicekwaliteit. Door hun ervaring en kennis zijn ze perfect voor het keuren en onderhouden van uw mazouttank.

Verwijderen van Oude Mazouttank: Stappen en Voordelen

Het verwijderen van een oude mazouttank is cruciaal voor veel huiseigenaren. Het is vanwege milieurisico’s van een niet-gebruikte tank. Dit proces verbetert de veiligheid en zorgt dat men de milieuregels volgt.

Waarom Verwijderen Beter Is dan Laten Staan

Oude mazouttanks kunnen de bodem beschadigen door lekkages. Het is beter ze te verwijderen om milieuregels na te leven. Ook bieden vele steden en gemeenten premies voor het verwijderen.

Stappen in het Verwijderingsproces

 1. Ledigen van de Tank: Het begint met het emptyen van de tank.
 2. Reiniging en Afvalverwerking: Het vuile water gaat naar een speciale plaats voor verwerking.
 3. Verwijderen van de Tank: Tanks bovengronds worden fysiek weggehaald en het metaal wordt hergebruikt.
 4. Opvullen van het Gat: Ondergrondse gaten worden opgevuld met zand na het weghalen van de tank.

Milieuvoordelen

Het weghalen van een mazouttank, zoals aanbevolen door de Bel Group, vermindert milieurisico’s. Dit helpt om de omgeving schoner te maken. De Bel Group suggereert andere opties zoals gas of nieuwe verwarmingssystemen.

Tankgrootte Saneringskosten (€) Verwijderingskosten (€)
3,000 liter 500 – 700 200 – 500
5,000 liter 500 – 1,000 200 – 500
Boven 5,000 liter 700 – 1,500 200 – 500

Het weghalen van mazouttanks helpt het milieu en kan ook geld besparen door premies. Bing Oudeinksted Motst en Sanicing Environmental Protective Inkany zijn toegewijd aan milieuvriendelijke oplossingen.

Conclusie

Het is belangrijk om te weten dat in België een mazouttank niet altijd verwijderd moet worden bij woningverkoop. De koper mag zelf kiezen. Maar, een keuring bij verkoop is wel verplicht. Enkele regels moeten worden gevolgd, zoals een lege tank en een juiste verwijdering.

Het is slim om bij verschillende bedrijven prijzen op te vragen. Zorg dat de werkomgeving veilig is, om ongelukken te voorkomen. Plan het verwijderen op tijd, want het maken van een afspraak kan enkele weken duren. Verwijderen kost gemiddeld tussen €500 en €1.000. Niet-gebruikte tanks moeten volgens de wet weg.

Een bovengrondse mazouttank weghalen is makkelijker dan een ondergrondse. Bij de verkoop van woningen in Vlaanderen met een tank van vóór 1991, is een asbestattest nodig. Zonder dit attest de tank weghalen is illegaal en kan slechte gevolgen hebben.