Mazouttank Keuring Bij Verkoop – Officiële Inspectie

De mazouttank keuring bij verkoop is erg belangrijk. Het zorgt dat uw tank aan alle regels voldoet. Een keuring voor gebruik verzekert de tankcapaciteit.

Tanks boven 6000 liter moet u melden en een vergunning aanvragen. Dit is verplicht. Het certificaat van de keuring bevat info over de technicus en de datum.

Een officiële inspectie van de mazouttank is cruciaal. Het zorgt voor de veiligheid en efficiëntie van uw systeem. Bovengrondse tanks tot 5000 kg laten we om de vijf jaar nakijken.

Voor ondergrondse tanks is het controleschema anders. Die krijgen specifieke controles om de zoveel jaar. Sommige tanks worden minder vaak gecontroleerd door specifieke regels.

Iedere controle gebeurt door erkende professionals. Na een lekdetectie van de mazouttank markeren zij uw tank. Deze kleuren duiden op wat er gedaan moet worden, zoals onderhoud of zelfs sluiting bij gevaar.

Waarom is een Mazouttank Keuring Bij Verkoop belangrijk?

De Mazouttank Keuring is erg belangrijk bij de verkoop van een huis. Hij beschermt het milieu tegen mogelijke verontreiniging. De keuring controleert de tank op lekken en gebreken.

Voorkomen van bodemverontreiniging

Om bodemvervuiling te stoppen, is een goede tankcontrole nodig. Bartje, een opsomming. Tanks die klein zijn en bovengronds staan, moeten bij installatie worden gecontroleerd. Na installatie controleren we ze niet vaak. Behalve als ze worden weggehaald. Dan hebben ze een speciaal attest nodig.

Dit alles beschermt de bodem tegen gevaarlijke lekken.

Verzekeringstechnische dekking

Een geldige keuring is ook nodig voor je verzekering. Veel verzekeraars vragen om een recente mazouttankkeuring. Dit zorgt ervoor dat je verzekerd bent bij ongelukken. De soort mazout in de tank kan het keuringsresultaat beïnvloeden.

Wettelijke verplichtingen

In de wet, VLAREM II, staat hoe vaak je moet keuren. Bovengrondse tanks van meer dan 5.000 kg moeten elke drie jaar gecheckt worden. Kleinere tanks, of ondergrondse tanks, moeten elke vijf jaar een inspectie krijgen. Als je dit niet doet, kunnen de boetes hoog oplopen.

Type Tank Volume Controlefrequentie
Bovengrondse Tank < 5000 kg Slechts bij plaatsing
Bovengrondse Tank > 5000 kg Elke drie jaar
Ondergrondse Tank < 5000 kg Elke vijf jaar
Bovengrondse Tank > 20.000 liter Elke twintig jaar

Wanneer moet een mazouttank gekeurd worden?

Het Stookolietank Keuringstijdstip hangt af van het type tank. En ook van waar de tank zich bevindt. Ondergrondse tanks moeten elke vijf jaar gecheckt worden. Maar, in beschermde gebieden gebeurt dit jaarlijks als de tank meer dan 5.000 kg olie kan vasthouden. Tanks van speciaal plastic hoeven minder vaak onderzocht te worden.

Voor bovengrondse tanks zijn de regels anders. Zij krijgen om de drie jaar een kleine inspectie. Grote bovengrondse tanks hebben elke twintig jaar een grondige controle nodig. Als een tank voor 1 maart 2009 in gebruik was, is een speciale keuring nodig. Kleine tanks ondergaan elke vijf jaar een controle.

De tijd voor een keuring wordt ook bepaald door hoe en waar de tank gebruikt wordt. Voor een Verkoopkeuring Mazouttank moet de tank voor gebruik nagekeken zijn. Dit doen erkende technici om zeker te zijn dat de tank veilig is.

Het is belangrijk om de keuringstijden in de gaten te houden. Niet naleven kan ernstige gevolgen hebben. Tanks die niet gekeurd zijn, moeten gemeld worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Ze krijgen dan een duidelijke markering.

Type Tank Capaciteit Controlefrequentie
Ondergrondse tanks <5000 kg Elke 5 jaar
Ondergrondse tanks >5000 kg Elke 2 jaar (jaarlijks in beschermd gebied)
Bovengrondse tanks <20.000 liter Elke 3 jaar
Bovengrondse tanks >20.000 liter Elke 20 jaar

Regelmatige Periodieke Controle Mazouttank is erg belangrijk. Dit zorgt dat de tank veilig en volgens de regels blijft werken. Problemen worden vroeg ontdekt en opgelost.

Wie voert de controle van de mazouttank uit?

Een mazouttank laten keuren is erg belangrijk. Het helpt om te zien of de tank veilig is volgens de wet. Gekwalificeerde technici en milieudeskundigen voeren deze keuringen uit. Ze hebben de juiste certificaten om dit werk te doen. Dit zorgt ervoor dat de tanks op een correcte manier onderzocht worden.

Erkende technici en milieudeskundigen

Technici en milieudeskundigen keuren zowel bovengrondse als ondergrondse mazouttanks. Ze zijn door de overheid erkend. Hun taak is om tanks regelmatig te controleren. Hierbij letten ze goed op mogelijke milieuproblemen. Hoe vaak ze dit doen, hangt af van de tank:

 • Ondergrondse tanks groter dan 5.000 kg: beperkte onderzoeken elke twee jaar, grondige onderzoeken elke 15 jaar.
 • Bovengrondse tanks groter dan 5.000 kg: beperkte onderzoeken elke drie jaar, grondige onderzoeken elke 20 jaar.
 • Ondergrondse stookolietanks kleiner dan 5.000 kg die woningen verwarmen: controle elke vijf jaar.

Erkende Technici Mazouttank Inspectie

Certificering en erkenning

Vóór technici een mazouttank mogen keuren, moeten ze de juiste opleiding hebben gehad. Deze opleiding is goedgekeurd door belangrijke instanties. Zo weten we zeker dat ze up-to-date zijn en goed werk leveren. Na een keuring krijgt de tank een groene, oranje, of rode merkplaat:

Merkplaat Betekenis
Groene merkplaat De tank voldoet aan de milieuwetgeving.
Oranje merkplaat Er zijn reparaties nodig binnen zes maanden.
Rode merkplaat De tank is afgekeurd; verdere vulling is verboden. De Vlaamse Milieu Maatschappij moet op de hoogte worden gesteld.

De juiste certificaten hebben en op een professionele manier keuringen uitvoeren is cruciaal. Dit beschermt niet alleen de gezondheid en het milieu. Het zorgt er ook voor dat mazoutlekken worden voorkomen.

Verplichte keuring en controlefrequenties voor mazouttanks

Voor mazouttanks is het belangrijk om regelmatig te controleren. Dit zorgt ervoor dat ze veilig en juist werken. De inspecties verschillen per type tank.

Ondergrondse tanks

Voor ondergrondse tanks is een regelmatige keuring nodig. Dit kan om de twee tot vijftien jaar zijn, afhankelijk van de locatie. Ook de omstandigheden van de installatie spelen een rol.

Ondergrondse tanks vormen een groter risico voor het milieu. Ze kunnen de bodem sneller vervuilen. Door de tanks regelmatig te inspecteren, vind je lekken op tijd.

Bovengrondse tanks

Bovengrondse tanks moeten op een ander schema worden gecontroleerd. Elke drie jaar is er een Boovengrondse Tank Controle nodig. Dit zorgt ervoor dat de tank in goede staat blijft.

Door regelmatig onderhoud te plegen, blijven de tanks veilig. Alle onderdelen en veiligheidsmechanismen worden zo goed onderhouden.

Type Tank Controlefrequentie Vereiste Inspecties
Ondergrondse Tanks Twee tot vijftien jaar Veiligheidsinspectie Mazouttank
Bovengrondse Tanks Elke drie jaar Bovengrondse Tank Controle, Mazouttank Onderhoud

Procedure bij een keuring voor verkoop

Voor de verkoop van een huis moet de mazouttank gecheckt worden. Deze check is wettelijk verplicht en noodzakelijk. Hier is een overzicht van wat zo’n keuring inhoudt.

Een erkende technicus voert de keuring uit. Hij kijkt of de tank aan alle regels voldoet.

 • Alle mazouttanks boven de 5.000 liter moeten gekeurd worden. Een erkend specialist maakt dan een keuringsattest op.
 • Kleine bovengrondse tanks (minder dan 5.000 liter) hebben elke 5 jaar een controle nodig. Was de tank er al voor 1 maart 2009? Dan is een controle bij de installatie genoeg.
 • Heb je een ondergrondse tank die meer dan 5.000 liter kan houden? Die moet elke 2 jaar beperkt gecontroleerd worden. Tanks in een waterwingebied moeten jaarlijks nagekeken worden. Elke 15 jaar moet elke soort tank grondig worden bekeken.
Type Tank Inspectiefrequentie Vereisten
Bovengrondse tanks < 5.000 kg Elke 5 jaar Controle bij plaatsing (indien vóór 1 maart 2009)
Ondergrondse tanks < 5.000 kg Elke 5 jaar Geen speciale locatie vereisten
Bovengrondse tanks > 5.000 kg Elke 3 jaar Groen keuringsattest na controle
Ondergrondse tanks > 5.000 kg Beperkt onderzoek elke 2 jaar; Grondig onderzoek elke 15 jaar Strengere regels in waterwingebieden

Elke keer na een controle, krijgt de eigenaar een attest. Dit attest vertelt of de tank oké is. Het is belangrijk bij de verkoop van het huis.

Alleen specialisten mogen zo’n keuring doen. Zij merken fouten direct op.

Zorg ervoor dat u de nodige maatregelen treft om de tank conform de wettelijke normen te houden, zodat de verkoopprocedure soepel verloopt.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens een keuring?

Bij een keuring van een mazouttank kijkt men naar belangrijke zaken voor veiligheid. Veel dingen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de tank veilig is. Laten we eens kijken naar wat ze allemaal bespreken.

Controlepunten Mazouttank

Aanwezigheid van water en slib

Er wordt gekeken of er water en slib zitten onderaan de tank. Dit kan de tank beschadigen en de olie verpesten. Als dit het geval is, moet de tank grondig schoongemaakt worden.

Wanddiktemeting

In speelt de dikte van de tankwand een grote rol. Er worden speciale technieken gebruikt om de wanden te meten, bijvoorbeeld ultrageluid. Ze zoeken naar zwakke plekken die tot lekken kunnen leiden.

Overloopbeveiligingssysteem

Het overloopbeveiligingssysteem is ook heel belangrijk. Het voorkomt dat de tank overstroomt tijdens het vullen. De inspectie checkt of dit systeem goed werkt.

Visuele inspectie en ultrageluid

Er is ook een visuele inspectie van de buitenkant van de tank. Men kijkt naar roest, schade of andere problemen. Voor lekken gebruiken ze ultrageluid, om de verborgen problemen te vinden.

Tanktype Periodieke Controle Algemeen Onderzoek
Ondergrondse tanks Iedere 5 jaar N.v.t.
Bovengrondse tanks > 20.000 l Iedere 3 jaar Iedere 20 jaar
Boven Bij plaatsing N.v.t.

Onderhoudsverplichtingen voor mazouttanks

Er zijn speciale regels voor het onderhoud van mazouttanks, zowel bovengronds als ondergronds. Dit onderhoud moet geregeld gebeuren. Het zorgt ervoor dat de tank lang meegaat en dat er geen lekken ontstaan.

Wij geven hier een overzicht van wat nodig is:

 • Ondergrondse tanks die minder dan 5000 kg stookolie opslaan, moeten elke 5 jaar gecheckt worden.
 • Voor tanks van 5000 kg of meer is een beperkte controle elke 2 jaar verplicht. In gebieden dicht bij water moeten ze jaarlijks worden gecontroleerd.
 • Bovengrondse tanks van meer dan 20.000 liter hebben elke 20 jaar een grote controle nodig.

Het is cruciaal om de tank preventief te onderhouden. Dit zorgt ervoor dat de tank goed blijft en problemen op tijd ontdekt worden. Een rode dop na controle geeft aan dat de tank niet voldoet aan de wet. De tank moet dan stopgezet worden totdat er iets aan gedaan is.

Tanks van gewapende, thermohardende kunststof hebben eens in de 15 jaar een grote controle nodig. Dit is handig omdat ze bij deze controle minder problemen zullen hebben. Specialisten controleren de tank en geven een certificaat af als alles in orde is. Een groene markering betekent dat de tank veilig is.

Goed onderhoud en up-to-date regels voor mazouttanks zorgen voor veiligheid. Het minimaliseert de risico’s voor de omgeving.

Wat te doen bij een oranje of rode merkplaat?

Als uw mazouttank een oranje of rode merkplaat krijgt, voldoet deze niet aan de regels. Dit vraagt om actie, afhankelijk van de kleur en de ernst van de problemen.

Herstellingen en aanpassingen

Een oranje merkplaat betekent dat de tank geen snelle verontreiniging veroorzaakt. Maar, aanpassingen zijn wel nodig. Dit omvat:

 • Het herstellen van kleine lekken of scheuren
 • Het verbeteren van de overloopbeveiliging
 • Het vervangen van verouderde onderdelen

Mazouttank Probleemoplossing is hier erg belangrijk. Snelle actie kan verdere schade voorkomen. Het zorgt ervoor dat de tank weer aan de normen voldoet.

Neutralisatie bij rode merkplaat

Heeft uw tank een rode merkplaat? Dan voldoet hij niet aan de regels. Binnen 14 dagen moet de tank buiten gebruik zijn. Dit kan betekenen:

 • De tank wordt verwijderd en geneutraliseerd
 • Een nieuwe, conforme tank wordt geplaatst
 • De gehele installatie aangepast moet worden

De stap van Tank Neutralisatie voorkomt milieuverontreiniging. Er worden erkende technici of milieudeskundigen ingeschakeld. Zij neutraliseren de tank volgens de wet. Soms moet de tank vervangen worden door een nieuwe installatie.

Kleur Merkplaat Betekenis Actie
Groen Voldoet aan milieuregels Geen actie vereist
Oranje Gebreken zonder verontreinigingsgevaar Stookolietank Herstelling
Rood Niet conform, onmiddellijke actie vereist Tank Neutralisatie

Wettelijke voorschriften en regelgeving

Het is belangrijk om alle wetten te kennen over stookolietanks. Voor bezitters zijn VLAREM II en het GHS02-symbool cruciaal. Dit geldt voor zowel kleine als grote tanks.

VLAREM II

VLAREM II stelt eisen voor bovengrondse tanks onder de 5.000 kg. Als ze er sinds 1 maart 2009 staan, is één controle bij installatie genoeg. Maar, oudere installaties moeten constant onderhouden zijn.

Tanks boven de 5.000 kg hebben strengere regels, inclusief keuringen. Ondergrondse tanks moeten elke 2 tot 15 jaar gecheckt worden, afhankelijk van hun plaats.

GHS02-symbool

Het GHS02-symbool laat zien welke vloeistoffen snel vlam kunnen vatten. Dit moet op hun verpakking staan. Het is belangrijk voor de veiligheid bij het bewaren of vervoeren van deze stoffen.

Bij de verkoop van een huis met tank, moeten alle officiële papieren mee. Dit geldt vooral als de tank niet actief is. Zet in zo’n geval een rode merkplaat op en meld dit aan de Vlaamse Milieumaatschappij binnen 14 dagen.

Mogelijke gevolgen van het negeren van keuringen

Het niet volgen van keuringsvoorschriften kan heel wat problemen veroorzaken. Eigenaars zijn vaak het slachtoffer van sancties bij niet-keuren, waaronder boetes en rechtszaken. Dit is bedoeld om hen aan te sporen alle noodzakelijke stappen te zetten.

Het overslaan van keuringen kan ook tot grote schade leiden. Milieuvervuiling vormt een groot risico, vooral wanneer lekken niet op tijd worden opgemerkt. De eigenaar draait dan op voor de kosten van bodemsanering.

Als er bij een incident geen geldig keuringsbewijs kan worden getoond, zullen verzekeraars claims vaak afwijzen. Dit betekent dat eigenaars zelf alle kosten moeten dekken. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor particulieren en bedrijven.

Intussen kunnen directe schadeclaims van derden en juridische geschillen opgang komen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor herstel en rechtszaken.

Gevolg Sanctie
Milieuvervuiling Boetes en bodemherstel
Verlies van verzekering Afwijzing van claims
Aansprakelijkheidsschade Juridische claims

Conclusie

Het is erg belangrijk om je mazouttank goed te onderhouden en te laten keuren. Zo weet je zeker dat je huis zonder problemen verkocht kan worden. Een keuring zorgt ervoor dat je aan alle regels voldoet. Het beschermt ook de bodem tegen verontreiniging en toont dat je om het milieu geeft.

Een tank wordt bij de keuring goed bekeken. Men controleert of de tank nog in goede staat is en geen lekkages vertoont. De kosten van zo’n keuring liggen tussen de €95 en €160. Dit hangt af van verschillende zaken.

Het weghalen van een tank neemt veel tijd en planning in beslag. Daarom is het slim om hier op tijd mee te beginnen. Kies niet gelijk de eerste de beste om dit voor je te doen. Vraag eerst meerdere offertes aan en check de referenties.

Zorg voor een veilige situatie tijdens het weghalen van de tank. En zorg ervoor dat je alle benodigde papieren bewaart. Dit is heel belangrijk voor een probleemloze verkoop van je huis.

Vergeet na de keuring en eventuele reparaties niet om regelmatig te checken of alles nog in orde is. Zo draag je bij aan een gezond milieu en de veiligheid van de nieuwe eigenaren. Het is echt heel belangrijk om de keuring van je mazouttank serieus te nemen. Dit voorkomt onverwachte problemen bij de verkoop van je huis.